สภาพอากาศเชียงใหม่ (Chiang Mai)

อุณหภูมิ: 27.0 (ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา)
จุดน้ำค้าง24.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์84 %
ลมลมสงบ
เมฆมีเมฆบางส่วน
ทัศนวิสัย10.0 กม.
ความกดอากาศ1011.4 hPa
ฝน 3 ชม.0.0 มม.
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้อุณหภูมิสูงสุดวานนี้
อุณหภูมิสูงสุดวานนี้อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ °C
อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ฝนสะสมวันนี้ °C
ฝนสะสมวันนี้ 

พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ (Chiang Mai) วันนี้, พรุ่งนี้ และภายใน 10 วันของหน้า

วัน เช้า กลางวัน เย็น กลางคืน อุณหภูมิเฉลี่ย สภาพอากาศ
7 ตุลาคม 2558 27.22 °C 27.22 °C 27.22 °C 27.22 °C 27.22 - 27.22 °C
8 ตุลาคม 2558 24.26 °C 29.86 °C 25.65 °C 22.14 °C 22.14 - 29.86 °C
9 ตุลาคม 2558 21.51 °C 27.26 °C 23.66 °C 21.7 °C 21.51 - 27.26 °C
10 ตุลาคม 2558 21.77 °C 25.11 °C 22.98 °C 20.3 °C 20.3 - 25.11 °C
11 ตุลาคม 2558 21.11 °C 24.43 °C 21.34 °C 20.01 °C 20.01 - 24.43 °C
12 ตุลาคม 2558 19.59 °C 21.72 °C 20.02 °C 18.28 °C 18.28 - 21.72 °C
13 ตุลาคม 2558 17.83 °C 22.55 °C 20 °C 18.42 °C 17.83 - 22.55 °C
14 ตุลาคม 2558 18.64 °C 23.74 °C 21.28 °C 19.14 °C 18.64 - 23.74 °C
15 ตุลาคม 2558 19.19 °C 26.07 °C 22.43 °C 19.76 °C 19.19 - 26.07 °C
16 ตุลาคม 2558 19.93 °C 25.6 °C 22.05 °C 20.18 °C 19.93 - 25.6 °C

ความคิดเห็น