สภาพอากาศเชียงใหม่ (Chiang Mai)

อุณหภูมิ: 26.0 (ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา)
จุดน้ำค้าง22.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์83 %
ลมลมสงบ
เมฆมีเมฆมาก
ทัศนวิสัย12.0 กม.
ความกดอากาศ1007.5 hPa
ฝน 3 ชม.0.5 มม.
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้06:06 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้18:49 น.
อุณหภูมิสูงสุดวานนี้32.4 °C
อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้23.7 °C
ฝนสะสมวันนี้0.7 มม.

พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ (Chiang Mai) วันนี้, พรุ่งนี้ และภายใน 10 วันของหน้า

วัน เช้า กลางวัน เย็น กลางคืน อุณหภูมิเฉลี่ย สภาพอากาศ
20 สิงหาคม 2557 23.89 °C 24.38 °C 23.65 °C 22.86 °C 22.86 - 24.4 °C
21 สิงหาคม 2557 22.46 °C 24.99 °C 23.35 °C 21.85 °C 21.85 - 24.99 °C
22 สิงหาคม 2557 21.13 °C 27.71 °C 25.15 °C 20.94 °C 20.94 - 27.71 °C
23 สิงหาคม 2557 20.5 °C 29.81 °C 26.67 °C 22.66 °C 20.5 - 29.91 °C
24 สิงหาคม 2557 21.26 °C 29.02 °C 26.82 °C 22.81 °C 21.26 - 29.02 °C
25 สิงหาคม 2557 21.26 °C 29.7 °C 25.6 °C 21.92 °C 21.26 - 29.7 °C
26 สิงหาคม 2557 21.23 °C 26.98 °C 23.35 °C 21.51 °C 21.23 - 26.98 °C
27 สิงหาคม 2557 21.23 °C 25.02 °C 23.69 °C 21.17 °C 21.17 - 25.02 °C
28 สิงหาคม 2557 21.47 °C 26.65 °C 25.01 °C 21.05 °C 21.05 - 26.65 °C
29 สิงหาคม 2557 20.45 °C 27.22 °C 25.16 °C 21.11 °C 20.45 - 27.22 °C

ความคิดเห็น