สภาพอากาศเชียงใหม่ (Chiang Mai)

อุณหภูมิ: 34.3 (ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา)
จุดน้ำค้าง22.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์49 %
ลมทิศ 130 ความเร็ว 9.3 กม./ชม.
เมฆมีเมฆเป็นส่วนมาก
ทัศนวิสัย12.0 กม.
ความกดอากาศ1002.4 hPa
ฝน 3 ชม.0.0 มม.
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้อุณหภูมิสูงสุดวานนี้
อุณหภูมิสูงสุดวานนี้อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ °C
อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ฝนสะสมวันนี้ °C
ฝนสะสมวันนี้ 

พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ (Chiang Mai) วันนี้, พรุ่งนี้ และภายใน 10 วันของหน้า

วัน เช้า กลางวัน เย็น กลางคืน อุณหภูมิเฉลี่ย สภาพอากาศ
5 กรกฏาคม 2558 32.31 °C 34.26 °C 26.84 °C 23.16 °C 23.16 - 34.76 °C
6 กรกฏาคม 2558 21.6 °C 23.34 °C 22.59 °C 22.28 °C 21.6 - 23.34 °C
7 กรกฏาคม 2558 22 °C 22.47 °C 22.09 °C 21.62 °C 21.62 - 22.47 °C
8 กรกฏาคม 2558 22.38 °C 24.28 °C 23.7 °C 21.92 °C 21.92 - 24.28 °C
9 กรกฏาคม 2558 22.22 °C 23.97 °C 23.36 °C 22.13 °C 22.13 - 23.97 °C
10 กรกฏาคม 2558 22.18 °C 26.97 °C 25.62 °C 22.17 °C 22.17 - 26.97 °C
11 กรกฏาคม 2558 22.35 °C 29.93 °C 27.34 °C 22.36 °C 22.35 - 29.93 °C
12 กรกฏาคม 2558 22.93 °C 30.85 °C 27.86 °C 23.17 °C 22.93 - 30.85 °C
13 กรกฏาคม 2558 23.69 °C 31.35 °C 27.4 °C 22.93 °C 22.93 - 31.35 °C
14 กรกฏาคม 2558 23.09 °C 30.91 °C 27.27 °C 24.01 °C 23.09 - 30.91 °C

ความคิดเห็น

ติดตามข่าวสารจาก Boxza.com