สภาพอากาศสระบุรี (Saraburi)

อุณหภูมิ: 21.49 (ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา)
จุดน้ำค้าง-
ความชื้นสัมพัทธ์ไม่มีข้อมูล
ลมไม่มีข้อมูล
เมฆไม่มีข้อมูล
ทัศนวิสัยไม่มีข้อมูล
ความกดอากาศไม่มีข้อมูล
ฝน 3 ชม.ไม่มีข้อมูล
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้ไม่มีข้อมูล
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิสูงสุดวานนี้-
อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้-
ฝนสะสมวันนี้ไม่มีข้อมูล

พยากรณ์อากาศสระบุรี (Saraburi) วันนี้, พรุ่งนี้ และภายใน 10 วันของหน้า

วัน เช้า กลางวัน เย็น กลางคืน อุณหภูมิเฉลี่ย สภาพอากาศ
5 ตุลาคม 2558 26.11 °C 26.11 °C 26.11 °C 24.37 °C 24.37 - 26.11 °C
6 ตุลาคม 2558 24.53 °C 31.94 °C 28.46 °C 22.79 °C 22.79 - 32.22 °C
7 ตุลาคม 2558 23.51 °C 31.51 °C 28.37 °C 26.23 °C 23.51 - 31.65 °C
8 ตุลาคม 2558 25.21 °C 32.2 °C 25.89 °C 24.17 °C 24.17 - 32.2 °C
9 ตุลาคม 2558 23.88 °C 29.45 °C 24.87 °C 23.08 °C 23.08 - 29.45 °C
10 ตุลาคม 2558 23.16 °C 29.34 °C 25.04 °C 23.2 °C 23.16 - 29.34 °C
11 ตุลาคม 2558 23.6 °C 28.32 °C 24.23 °C 22.95 °C 22.95 - 28.32 °C
12 ตุลาคม 2558 21.38 °C 28.15 °C 24.71 °C 22.21 °C 21.38 - 28.15 °C
13 ตุลาคม 2558 21.37 °C 29.69 °C 25.87 °C 22.89 °C 21.37 - 29.69 °C
14 ตุลาคม 2558 23.12 °C 29.9 °C 26.4 °C 24.24 °C 23.12 - 29.9 °C

ความคิดเห็น